Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kuntalain mukainen toimielin. Vammaisneuvosto seuraa ja toimenpiteillään vaikuttaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kuntalaisten oikeuksien toteutumiseen. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja.

Vammaiset henkilöt näkyviksi

Espoon vammaisneuvoston tehtävänä on seurata ja toimenpiteillään vaikuttaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kuntalaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien kehittymiseen Espoossa. Vammaisneuvosto haluaa tehdä vammaiset henkilöt näkyviksi. Kaikkien kaupungin palvelujen tulee soveltua vammaisille henkilöille.

Vammaisneuvoston organisaatio

Vammaisneuvostossa on vammais- ja potilasjärjestöjen, toimialojen ja luottamushenkilöiden edustajia sekä kaupunginhallituksen edustaja. Vammaisneuvostolla on toimintansa tukena Rakennetaan kaikille -työryhmä, sosiaali- ja terveyspalvelujen verkosto ja sivistyspalvelujen verkosto.

Vammaisneuvoston toimintaa ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymä toimintasääntö.

Vammaisneuvosto perustuu kuntalakiin

Vammaisneuvoston toiminta perustuu kuntalain 28 §:än. Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.