Neuvottelukunnat ja neuvostot

Neuvottelukunnat ja neuvostot ovat kaupungin, luottamushenkilöiden ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöelimiä. Ne arvioivat erilaisia toimintatapoja, laativat esityksiä ja aloitteita sekä antavat tarvittaessa lausuntoja alaansa liittyvissä kysymyksissä.

Espoo kaikille - Stop vihapuhe!

Osallistu keskusteluun! #espookaikille

Espoon vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, kotoutumisen edistämisen neuvottelukunta, nuorisovaltuusto ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta toteuttavat Espoo kaikille – stop vihapuhe! -kampanjan yhdessä Espoon kaupungin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta, luoda suvaitsevaista ilmapiiriä  ja vahvistaa jokaisen omaa kykyä puuttua häirintään ja vihapuheeseen. Olemme yhdessä rakentamassa sosiaalisesti ja oikeudenmukaisesti kestävää Espoota.

Vihapuhe on sellaisia sanoja, ilmaisuja tai kuvia, jotka levittävät tai lietsovat vihaa yksilöä tai ihmisryhmää kohtaan. Vihapuhetta voi kohdata julkisilla paikoilla, viesteissä, sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla tai kasvokkain. Sitä esiintyy sekä suljetuissa ryhmissä että avoimissa keskusteluissa. Vihapuhe voi esiintyä myös valokuvan, piirroksen, videon tai vaikka musiikin muodossa. Usein vihapuhe liittyy valtarakenteisiin yhteiskunnassa. (Lähde: Plan International Suomen opas: Vihapuheesta dialogiin).