Saavutettavuusseloste - Espoon kaupunki

Espoon kaupunki pyrkii takaamaan espoo.fi-palvelun saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme asianmukaisia saavutettavuusstandardeja.

Toimet saavutettavuuden tukemiseksi

Espoon kaupunki varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

 • Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
 • Tarjoamme työntekijöillemme jatkuvasti saavutettavuuskoulutusta.
 • Olemme tilanneet auditoinnin ulkopuoliselta, ja pyytäneet käyttäjätestausta erilaisilta ihmisiltä.

Tämä saavutettavuusseloste koskee espoo.fi-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Espoo.fi täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA-vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

 • Linkkien erottuvuus: Linkkejä on esitetty pelkästään lihavoituina, mikä ei riitä erottimeksi, koska myös tavallista tekstiä on korostettu lihavoimalla. (WCAG 1.4.1, 3.2.4)
 • Kontrastit: Sivustolta löytyy jonkin verran riittämättömiä värikontrasteja muun muassa: etusivun haku-painike, tumman teeman Kulttuuri Espoo -logo ja vaalean teeman kielivalinnan inaktiiviset valinnat. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Tekstivastineet: Joillakin elementeillä tulisi olla tyhjä tekstivastine ja joiltakin elementeiltä tekstivastine puuttuu. (WCAG 1.1.1)
 • Teksti kuvina: Sivuilla on tekstiä sisältäviä kuvia, joilla on lyhyt alt-teksti, mutta joka ei välitä kaikkea kuvan sisältämää tietoa. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)
 • Otsikot: Otsikkotasojen käytössä on puutteita. Esim. toisilleen alisteisia otsikoita on esitetty samalla otsikkotasolla, otsikkoja on esitetty lihavoidulla tekstillä ilman otsikkomerkintää, otsikot ovat tyhjiä, tekstisisältöä on merkitty otsikoksi. (WCAG 1.3.1)
 • Taulukot: Taulukossa ei ole käytetty sarakeotsikkoja. (WCAG 1.3.1)
 • Ohjelmallisen ja visuaalisen toteutuksen vastaavuus: Ohjelmallinen toteutus ei paikoin vastaa sivun visuaalista ulkoasua. Esim. joitakin listoja ei ole merkitty ohjelmallisesti listoiksi. Sivuilla on käytetty asiasanoja, joita ei ole merkitty ohjelmallisesti. Yhteystiedoissa olevia puhelinnumeroita ei ole merkitty puhelinnumeroiksi. (WCAG 1.3.1)
 • Kielimääritys: Sivustolla on muutamia osioita, joissa on virheellinen kielimerkintä. (WCAG 3.1.2)
 • HTML-koodin laatu: Sivuilla on jonkin verran virheitä, mm. sisäkkäisyysongelmia. (WCAG 4.1.1)
 • Kohdistusjärjestys: Hakutulossivulla tietyillä selain-ruudunlukijayhdistelmillä kohdistusjärjestys ei aina toimi. Karttakehyksessä kohdistus siirtyy vaikeasti hahmotettavassa järjestyksessä kohteesta toiseen. (WCAG 2.4.3)
 • Linkkien tarkoitus: Linkin tarkoitus ei aina selviä linkkitekstistä tai sitä ympäröivästä kappaleesta. Osa ulkoisiksi merkityistä linkeistä on sisäisiä linkkejä. (WCAG 2.4.4)
 • Linkkien merkinnät: Liitetiedostoja avaavissa linkeissä ei ole aina kerrottu tiedostomuotoa ja -kokoa. Linkkien nimet eivät ole aina selkeitä eikä niiden nimeäminen ole johdonmukaista. (WCAG 2.4.4)
 • Automaattisesti käynnistyvä sisältö: Sivustolla on animoitua sisältöä, joka käynnistyy automaattisesti sivun latautuessa. Joillakin sivuilla musiikki alkaa soida automaattisesti, eikä sitä saa pysäytettyä ilman ikkunan sulkemista. (WCAG 1.4.2, 2.2.2)
 • Modaalidialogit: Palvelussa aukeaa erilaisia modaalidialogeja. Kohdistus ei siirry niihin automaattisesti siten kuin kuuluisi. (WCAG 2.4.3) Ruudunlukijalle ei kerrota kartan kohteen avautumisesta, ja joissakin tapauksissa kohdistus ei siirry avautuneeseen dialogiin. (WCAG 1.3.1, 4.1.3)
 • Kartan lukijaupote: Kaikkiin kohteisiin ei pääse ruudunlukijalla, upotteen mobiilivalikon kohdistusjärjestys on epälooginen, mobiilivalikon välilehtikohteiden tilaa ei ole merkitty ohjelmallisesti, ääniasetuksissa on näppäimistöansa, videon ääni ja lukijan ääni kuuluvat yhtä aikaa. (WCAG 2.1.1, 1.3.1, 2.4.3, 2.1.2)
 • Chatbot: Painikkeilla on englanninkieliset tekstivastineet, kaikkiin kohteisiin ei pääse ruudunlukijalla, ruudunlukija ei saa tietoa vastauksista. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)
 • Näkyvä kohdistus: Chatbotin kontrolleilla ei ole näkyvää kohdistusta. (WCAG 2.4.7)
 • Mobiilikäyttö: Kartan kohteita ei saa avattua mobiiliruudunlukijalla. Pienellä näytöllä kohteet menevät toistensa päälle. (WCAG 4.1.2, 1.4.10)

Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä

 • Monissa videoissa on äänenä pelkkä musiikki, eikä visuaalisesti esitettyjä tietoja ole muussa muodossa saatavilla. Joidenkin videoiden tekstityksen kontrastit eivät ole riittäviä. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.4.3)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 8.4.2022

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019(ulkoinen linkki) vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

 • Puhelin: +358 9 81621
 • Sähköposti: info@espoo.fi
 • Postiosoite: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on kaksi päivää.

Viralliset reklamaatiot

info@espoo.fi

Tämän saavutettavuusselosteen virallinen hyväksyntä

Tämän saavutettavuusselosteen hyväksyjät:

Espoon kaupunki
Johanna Pajakoski
Viestintäjohtaja

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde +358 29 5016000