Tillgänglighetsutlåtande - Esbo stad

Esbo stad åtar sig att göra webbplatsen espoo.fi tillgänglig i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen espoo.fi.

Fullgörandestatus

Denna webbplats är delvis förenlig med kraven på WCAG 2.1 A- och AA-nivå. Exempel på bristande förenlighet förtecknas nedan.

Otillgängligt innehåll

Innehållet som förtecknas nedan är inte tillgängligt på grund av:

Bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

 • Särskiljningen av länkar: Webbplatsen har länkar markerade i fetstil, vilket inte räcker eftersom viss vanlig text också är markerad i fetstil. (WCAG 1.4.1, 3.2.4)
 • Kontraster: Vissa element, som sökknappen på framsidan, Kulttuuri Espoo -logotypen i mörkt läge och de inaktiva alternativen i språkmenyn har otillräckliga kontraster. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Textalternativ: Webbplatsen innehåller några dekorativa bilder, som borde ha tomma textalternativ. Vissa bilder har inga textalternativ alls. (WCAG 1.1.1)
 • Text i bilder: Det finns bilder som innehåller text. Bilderna har korta textalternativ, som inte innehåller all information som finns i själva bilden. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)
 • Rubriker: Vissa programmatiska rubriker saknas, vissa programmatiska rubrikstrukturer återspeglar inte den visuella hierarkin, vissa rubriker är inte märkta programmatiskt som rubriker, vissa rubrikelement är tomma och viss innehållstext är märkt programmatiskt som rubriker. (WCAG 1.3.1)
 • Tabeller: En tabell innehåller inga rubrikceller. (WCAG 1.3.1)
 • Överensstämmelse mellan den programmatiska och visuella presentationen: Många visuella listor är inte markerade programmatiskt som listor. Webbplatsen innehåller taggar som inte är markerade programmatiskt. Telefonnumren i kontaktinformationen är inte markerade som telefonnummer. (WCAG 1.3.1)
 • Språkdefinition: En del av textinnehållet har felaktiga språkdefinitioner. (WCAG 3.1.2)
 • HTML-kodens kvalitet: Det finns en del problem med koden. (WCAG 4.1.1)
 • Fokusordning:  Fokusordningen följer inte alltid en logisk ordning på sökresultatsidan med en specifik kombination av webbläsare och skärmläsare. På den inbäddade kartan är fokusordningen svår att uppfatta. (WCAG 2.4.3)
 • Syftet med länkarna: Syftet med en länk framgår inte alltid av länktexten eller det textuella kontextet. Vissa av länkarna som är markerade som externa är faktiskt interna länkar. (WCAG 2.4.4)
 • Länkinformation: Länkar som öppnar en bilaga anger inte alltid filformatet och/eller storleken på filen. Länktexterna är inte alltid tydliga eller konsekventa. (WCAG 2.4.4)
 • Innehållet som startar automatiskt: Webbplatsen har animerat innehåll som börjar spela automatiskt och som inte kan pausas, stoppas eller döljas. På vissa sidor sätter musiken igång automatiskt och kan inte stoppas utan att fönstret stängs. (WCAG 1.4.2, 2.2.2)
 • Modala dialoger: Webbplatsen har olika modala dialoger. Dialogerna får inte automatisk fokus när de öppnas med tangentbordet. (WCAG 2.4.3) Skärmläsaren får ingen information om dialogrutan som öppnas i kartan och i vissa fall får dialogen inte tangentbordsfokus. (WCAG 1.3.1, 4.1.3)
 • Inbäddad läsare: Inte alla element kan nås av skärmläsaren, läsordningen för mobilmenyn följer inte en logisk ordning, den utvalda fliken i mobilmenyn är inte markerad programmatiskt, ljudinställningarna har en tangentbordsfälla, och ljudet från videon och läsaren hörs samtidigt. (WCAG 2.1.1, 1.3.1, 2.4.3, 2.1.2)
 • Chattbot: Knapparna har textalternativ på engelska, skärmläsaren kommer inte åt vissa element och skärmläsaren får ingen information om svaren. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)
 • Synligt fokus: När man navigerar i chattboten är fokus inte synligt med vissa element. (WCAG 2.4.7)
 • Mobilanvändning: Det går inte att öppna kartobjekt med en skärmläsare på mobila enheter. Objekten på kartan överlappar varandra på små skärmar. (WCAG 4.1.2, 1.4.10)

 

Innehållet omfattas inte av tillämpningsområdet för den tillämpliga lagstiftningen:

 • Många videor innehåller endast musik som ljud och information som är presenterad visuellt är inte tillgänglig i något annat format. Kontrasterna i undertexterna på vissa videor är otillräckliga. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.4.3)

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 8 april 2022.

Utlåtandet är baserat på en faktisk bedömning av webbplatsens förenlighet med kraven i direktiv (EU) 2016/2102, utförd av en utomstående organisation (Eficode Oy).

Återkoppling och kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via:
Tel: +358 9 81621
E-post: info@espoo.fi
Postadress: PL 1, 02070 ESBO STAD

Officiella reklamationer

info@espoo.fi

Officiellt godkännande av tillgänglighetsutlåtandet

Godkänt av

Esbo stad
Johanna Pajakoski
Kommunikationsdirektör

Uppföljningsförfarande

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi(extern länk)

webbtillganglighet@rfv.fi

Telefonnummer växeln +358 29 5016000