Arbetsliv

Esbo är Europas mest hållbara stad ekonomiskt, sociokulturellt och ekologiskt sett. Esbo är en bra plats att växa upp, driva ett eget företag och arbeta. Esbo stad sysselsätter cirka 15 000 personer. Den goda kundservicen utgörs av personalen som känner till Esbobornas och kunders behov.

Jobb och företagsamhet