Arbetsliv

Esbo är Europas mest hållbara stad ekonomiskt, sociokulturellt och ekologiskt sett. Esbo är en bra plats att växa upp, driva ett eget företag och arbeta. Esbo stad sysselsätter cirka 10 000 personer. Den goda kundservicen utgörs av personalen som känner till Esbobornas och kunders behov.

Jobb och företagsamhet

Tapahtumat

13.6.2023 08.00 – 09.00 EET/EESTEsbo Talent Hub -kontoret
  • Entreprenörskap
  • Arbete
  • Hagalund
11.7.2023 08.00 – 09.00 EET/EESTEsbo Talent Hub -kontoret
  • Entreprenörskap
  • Arbete
  • Hagalund
8.8.2023 08.00 – 09.00 EET/EESTEsbo Talent Hub -kontoret
  • Entreprenörskap
  • Arbete
  • Hagalund