Esbo stads kontaktuppgifter och responstjänst

Kontakta vår kundtjänst per telefon, på webben eller på plats. Om du vill ge respons eller har frågor, använd stadens responstjänst.

Esbo-info, Växel

tfn +358 9 81621
vardagar kl. 8.30–16.00

Personalens e-postadresser skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi.

Respons

Vill du ge respons eller fråga något? Gå till Esbo stads responstjänst.

Esbo stad har en responskanal för unga(extern länk), via vilken man också kan lämna in initiativ.

Registraturen

Stadens registratur registrerar ärenden som gäller beslutsfattandet. Post till fullmäktige och stadsstyrelsen skickas via stadens registratur.

Fakturering

På sidan Fakturor till och från Esbo stad finns närmare uppgifter för dem som fakturerar staden eller får fakturor av staden.

Uträttande av ärenden och rådgivning

Kontakta staden när det passar dig bäst. Du kan uträtta ärenden som är viktiga för dig till exempel på webben, på en kundtjänst eller i chattjänsten.

Sök efter ett verksamhetsställe på servicekartan

I servicekartan(extern länk) kan du söka efter en adress till ett verksamhetsställe och andra kontaktuppgifter.

Tjänster A-Ö

Stadens beslutsfattande

De högsta beslutsfattarna i Esbo är fullmäktigeledamöterna och stadsstyrelsen

Kommunikationen och tjänster för medierna

Esbo stads kontaktuppgifter till kommunikationen för representanter för medierna.