Kommunikationens kontaktuppgifter

Du kan kontakta Esbo stads kommunikation i alla frågor som gäller kommunikationen. Om du inte vet vem du ska vara i kontakt med, kontakta stadens växel.

Esbo-info, växel

tfn +358 9 81621 
vardagar kl. 8.30–16.00.

Personalens e-postadresser skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi.

Kommunikationspersonal