Information om Esbo

Esbo är Finlands näst största stad. Ett av stadens särdrag är att den består av fem separata stadscentrum som kombinerar det urbana med det småhusdominerade och med landsortsmiljön.

Huvudkontoret för internationella företag och högteknologiska företag är koncentrerat till Esbo. Staden är känd som ett centrum för kompetens, forskning och utveckling, med Aalto-universitetets campus som en mittpunkt.

Utmärkande för Esbo är de omfattande naturområdena: havsstränderna, skärgården, de skyddade ödemarkerna och vattendragen på sjöplatån. Kulturlandskapen, den bebyggda miljön och naturområdena liknar tillsammans ett miniatyr-Finland.