Esbo stads kontaktuppgifter och feedback

Kontakta vår kundtjänster eller ge oss feedback.

Växel tfn 09 816 21 vardagar kl. 8.00–16.00.

Alla stadens e-postadresser skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@espoo.fi.

Esbo stads responssystemet(extern länk).

I stads registraturen(extern länk) registreras ärenden som anknyter till beslutsfattandet och handlingar som besvaras av en tjänsteinnehavare.

Fakturor till staden Esbo.

Esbo stads kommunikation

Lokaler som hyrs ut