Esbo stads kontaktuppgifter och feedback

Kontakta vår kundtjänster eller ge oss feedback.

Växel

tfn +358 9 81621 vardagar kl. 8.30–16.00.

Alla stadens e-postadresser skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@espoo.fi.

Respons

Registraturen

I stads registraturen(extern länk) registreras ärenden som anknyter till beslutsfattandet och handlingar som besvaras av en tjänsteinnehavare.

Fakturering

Fakturor till och från Esbo stad.

Esbo stads kommunikation

Lokaler som hyrs ut