Responstjänsten

Ge respons på eller fråga om Esbo stads tjänster, verksamhet och beslutsfattande. Vi behandlar och besvarar din respons huvudsakligen inom den vanliga arbetstiden. Esbo stad har en responskanal för unga, via vilken man också kan lämna in initiativ.

I responstjänsten(extern länk) du kan också placera din respons på kartan.

Rapporten visar hurdan respons Esbo stad får

Esbo stad får årligen cirka 20 000 responser via stadens responstjänst. Via responsrapporten(extern länk) du kan se hur mycket respons som getts om ett visst ämne, till exempel under den föregående veckan. Du kan också till exempel se hur mycket respons det gavs om ditt bostadsområde förra månaden. Endast en del av responsen är dock lokaliserad – främst sådan respons som gäller miljön och underhåll av gator. 

Respons från unga

Esbo stad har en responskanal för unga,(extern länk) via vilken man också kan lämna in initiativ. Du kan ge respons och lämna in initiativ ensam eller som grupp.

Att ge respons är ett snabbare och lättare sätt att komma med idéer och åtgärdsförslag än att lämna ett initiativ. Du får svar per e-post eller om du ger tillstånd så publiceras svaret på webbplatsen för stadens responssystem(extern länk).

Att lämna in ett initiativ är ett mer kraftfullt sätt att åstadkomma förändring än att ge respons. De anställda inom ungdomstjänsterna läser initiativen som de unga lämnat och skickar dem vidare till de experter vid staden som ansvarar för det aktuella ärendet. De ungas initiativ och svaren på dem publiceras på webbplatsen Respons från unga(extern länk).