Palautepalvelu

Anna palautetta tai kysy Espoon kaupungin palveluista, toiminnasta tai päätöksenteosta. Palautteet käsitellään ja niihin vastataan pääasiassa virka-aikana. Nuorille on Espoossa oma palautekanava, nuortenpalaute.espoo.fi, jonka kautta voi jättää myös aloitteita.

Palautepalvelussa(ulkoinen linkki) voit antaa palautetta myös kartalla.

Tutustu Espoon saamaan palautteeseen palauteraportin avulla

Espoon kaupunki saa vuosittain noin 20 000 palautetta palautepalvelun kautta. Palauteraportista(ulkoinen linkki) voit katsoa, kuinka paljon palautetta jostain tietystä palauteaiheesta on annettu vaikkapa edeltävän viikon aikana. Tai tarkistaa, kuinka paljon palautetta viime kuussa tuli omalta asuinalueeltasi. Aluetieto tosin on saatavissa vain osassa palautteista − lähinnä ympäristöön ja katujen kunnossapitoon liittyvistä palautteista.

Nuorten palaute

Nuorille on Espoossa oma palautekanava, nuortenpalaute.espoo.fi(ulkoinen linkki), jonka kautta voi jättää myös aloitteita. Palautteen ja aloitteen voi jättää yksin tai ryhmänä.

Palaute on aloitetta nopeampi ja kevyempi keino kertoa kaupungille ideoita ja toimenpide-ehdotuksia. Vastauksen saat sähköpostilla tai jos annat luvan julkaisuun, se julkaistaan palautepalvelun(ulkoinen linkki) sivulla.

Aloite on palautetta järeämpi keino saada muutosta aikaan. Nuorisopalvelujen työntekijät lukevat nuorilta saadut aloitteet ja ohjaavat ne vastattavaksi asiasta vastaaville Espoon kaupungin asiantuntijoille. Nuorten aloitteet ja niihin annetut vastaukset julkaistaan kaikkien nähtäväksi sivustolla nuortenpalaute.espoo.fi(ulkoinen linkki).