Dataskydd

Med dataskydd avses åtgärder som skyddar en persons integritet vid behandling av personuppgifter. Hos Esbo stad betyder detta att kundernas, personalens och intressentgruppernas personuppgifter skyddas.

Principerna för behandling av personuppgifter bestäms i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

Med dataskydd avses åtgärder som skyddar en persons integritet vid behandling av personuppgifter. Hos Esbo stad betyder detta att kundernas, personalens och intressentgruppernas personuppgifter skyddas.

Syftet med dataskydd är att se till att personuppgifterna behandlas på rätt sätt och enligt lagstiftningen. Då minimeras möjligheterna till missbruk av uppgifterna. Med dataskydd förbättras förtroendet för webbtjänster och utnyttjas de möjligheter som den digitala ekonomin erbjuder i stadens verksamhet.

Esbo stad behandlar personuppgifter enligt principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard:

  1. Vi har en klar helhetsbild av de personuppgifter vi förfogar över och de risker som är förknippade med behandlingen av dem.
  2. Vi samlar in endast sådana personuppgifter som är behövliga med tanke på användningsändamål som definierats på förhand för att utföra stadens uppgifter och utveckla tjänsterna.
  3. Vi sörjer planmässigt och transparent för hanteringen av personuppgifternas livscykel och för skyddet av dem.
  4. Vi säkerställer med hjälp av regelbunden utbildning att vår personal har tillräckliga kunskaper i dataskydd med hänsyn till deras uppgiftsbeskrivning.
  5. Vi gör det möjligt för våra kunder att få tillgång till sina egna personuppgifter och informerar på ett omfattande sätt om principerna för behandling av personuppgifter.
  6. Vi bedömer regelbundet vilka risker för individers rättigheter och friheter som är förknippade med behandlingen av personuppgifter.
  7. Vi försäkrar oss om att våra avtalspartner följer minst de dataskyddsprinciper som lagstiftningen förutsätter.

Information om användning av kakor (cookies) på webbplatsen esbo.fi(extern länk).

Ytterligare information om dataskydd