Esbo stad upprätthåller noggrann geodata såsom tredimensionellt underlagsmaterial för planeringsändamål (baskarta), uppdaterade detaljplaner och mer generella vägledande kartor, till exempel ämbetskartan och guidekartan. Materialet och kartorna är tillgängliga delvis på webben som öppen data eller avgiftsbelagda tjänster och en del av materialet kan beställas mot betalning. Vi erbjuder platsuppgifter via WFS- och WMS-tjänsterna. Esbo stad ger dig handledning i hur du använder geodata.

Kontaktuppgifter och tjänster