Espoon kaupunki ylläpitää alueeltaan tarkkoja paikkatietoaineistoja kuten suunnittelun 3D-pohja-aineistoa (kantakarttaa), ajantasa-asemakaavaa sekä yleispiirteisempiä opastavia kartta(paikkatieto)tuotteita, kuten virastokarttaa ja opaskarttaa. Aineistoja ja karttoja on saatavissa osin verkon kautta avoimena datana tai maksullisena palveluna ja osa on tilattavissa maksullisina tuotteina. Tarjoamme paikkatietoja WFS- ja WMS-palveluiden kautta. Espoon kaupunki neuvoo paikkatietojensa käytössä. Monia karttoja voi katsella karttapalvelusivulla https://kartat.espoo.fi

Yhteystiedot ja palvelut