Paikkatiedon ja karttojen tuotekuvaukset

Paikkatieto on tietoa, jossa yhtenä ominaisuutena on sijainti. Paikkatietoaineisto sisältää myös muuta ominaisuustietoa. Ominaisuustiedot tulevat kaupungin ylläpitämistä viranomaisrekistereistä.

Tuotekuvaukset

Kartta- ja aineistotilaukset

Paikkatietoneuvonta ja karttatilaus

+358 9 81625500Käyntiosoite: Tekniikantie 15, 02150 Espoo

Postiosoite: PL 41, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Juha Hermunen, puh. +358 43 8254843

Anne Hiipakka puh. +358 43 8257085