Vammaisneuvoston tiedote: Vammaisneuvoston kokous 15.3.2022

Julkaistu: 7.4.2022 8.22Päivitetty: 7.4.2022 12.06

Kulkukeskustilanne

Kuljetuspäällikkö Kari Vilppula esitteli vammaisneuvostolle Kulkukeskuksen tammikuun seurantatietoja sekä seurantatietoja vuodelta 2021. Edelleen tarvitaan seurantatilastoja heikoimmin toimivan kymmenyksen osalta eri mittaustietojen osalta. Kulkukeskuksen tilaussovellus ei palautteiden mukaan ole saavutettava, vaikka se on ilmoitettu korjatuksi jo aikaisemmin.

Vakiotaksitilanne

Vammaispalvelupäällikkö Anu Autio esitteli vakiotaksitilanteen. Vammaisneuvostolle on kerrottu, että vakioaksikyydit ovat 100 % kalliimpia kuin muut kyydit, mutta ei ole selvitetty, mistä tämä tilanne johtuu. Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että syyt selvitetään tarkemmin ja että selvityksessä eriytetään työ- ja opiskelumatkat.

Uuden asukastoiminnan mallin luonnos

Kehittämispäällikkö Marion Ticklén esitteli asukastoimintamallin luonnoksen. Kaikki asukkaat voivat kommentoida luonnosta 21.3.-4.4. Kommentointikierroksen jälkeen mallia vielä täydennetään, täsmennetään ja muokataan. Uusi malli on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022. Vammaisneuvosto esitti, että  myös vammaisasioita tuodaan näkyväksi vuosikelloon ja tiedotusta hoidetaan myös vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöjen kautta. Vammaisneuvosto pyysi uuden asukastoiminnan mallin luonnoksen kommentoitavaksi.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2021

Sosiaali- ja potilasasiamies Eva Peltola esitteli selvityksen. Terveyspalveluihin liittyviä yhteydenottoja tehtiin viime vuoden aikana 583 ja sosiaalipalveluihin liittyviä yhteydenottoja 415. Terveyspalveluissa yhteydenottajien tyytymättömyys palveluihin pääsyn pitkittymiseen kaksinkertaistui. Sosiaalipalveluissa mielenterveyspalveluita toivottaisiin lisää ja niiden toivottiin olevan pitkäkestoisempia. Yhteyttä ottaneiden omaisten huolena oli usein mm. ikääntyneiden vanhempiensa asumiseen liittyvät ongelmat.

Lausuntopyyntöjä

Vammaisneuvosto valmistelee seuraavat lausunnot

  • Koulumäen koulun toiminnan jatko
  • Vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskeva hallituksen esitysluonnos

Vammaisneuvoston puheenjohtaja
Pirkko Kuusela

 

Lisätietoa vammaisneuvostosta: Vammaisneuvosto(ulkoinen linkki)