I Esbo finns allt som allt 26 naturstigar, av vilka staden underhåller nio. Stadens naturstigar finns på olika håll i Esbo och de ger en bra bild av naturens mångsidighet och mångfald i Esbo.

Naturstigarna har märkts ut i terrängen med målfärg och skyltar. På naturstigarna utförs inte vinterunderhåll och där finns inte sopkärl. Naturen och andra som rör sig i naturen tackar för att du tar bort ditt skräp från naturen till lämpliga sopkärl.

Längs med stigen finns informationstavlor som presenterar områdets natur och särdrag. Information om andra friluftsleder hittar du på sidan Motionsbanor och friluftsleder.

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller tälta vid naturstigarna. Information om var det är tillåtet att tälta hittar du på sidan Tältning och friluftsliv. Bekanta dig också med Forststyrelsens Etikett i friluftslivet(extern länk).

Bilder och information om naturstigar och andra naturobjekt i Esbo har samlats i en bok och på sidan om naturobjekt (på finska).

Du hittar också naturstigar i Esbo i Esbos karttjänst(extern länk).

Esbo stads naturstigar

Övriga naturstigar i Esbo