I Esbo finns allt som allt 26 naturstigar, av vilka staden underhåller nio. Stadens naturstigar finns på olika håll i Esbo och de ger en bra bild av naturens mångsidighet och mångfald i Esbo.