Tapiolan luontokohteet

Kirjan kohteista Tapiolan alueella on yksitoista kohdetta: Lukukallion pähkinäpensaslehto, turvetorvijäkälä, Truvesuon neva, Sakkolantien tammi, Elfvikin vanha metsä, Laajalahden luonnonsuojelualue, Villa Elfvikin luontopolut, Laajalahden luontopolku ja rantaniityt, Kontiontien kuusi ja Otsolahden rantakalliot.

Kuva: Kaupunkitekniikan keskus

Tapiola