Information om webbplatsen espoo.fi/sv

Esbo stads officiella webbplats finns på adressen www.esbo.fi 

Webbplatsen esbo.fi är stadens centrala informationskanal. Via www.esbo.fi(extern länk) har invånarna i Esbo möjlighet att påverka och uträtta ärenden hos staden. Vi finns också i sociala medier(extern länk)

Digital tillgänglighet 

Tillgänglighetsutlåtande för den officiella webbplatsen esbo.fi. (extern länk)Då vi planerar den nya webbplatsens betaversion tar vi hänsyn till tillgänglighet på bred front.  

Eftersom webbplatsen utvecklas kontinuerligt uppdateras tillgänglighetsutlåtandet i samma takt som webbplatsen.  

Du kan skicka kommentarer som gäller tillgängligheten på webbplatsen via stadens responssystem(extern länk)

Rekommenderade webbläsare 

Webbplatsen esbo.fi är tillgänglig på följande webbläsare: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera och Safari. Använd webbläsarnas nyaste versioner både på mobilapparater och på datorer. 

Du kan ändra textstorleken via webbläsarens verktygsikon. 

Identifiering av användare och informationssäkerhet 

Esbo stad tar hand om informationssäkerheten på stadens webbplats. 

Information om behandlingen av personuppgifter finns på sidan om dataskydd(extern länk)

Skriv inte in känsliga uppgifter i kommentarerna eller blanketterna på esbo.fi, såsom personbeteckningar, kontonummer eller hälsouppgifter. 

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att Esbo stad inte ansvarar för dataskyddspraxisen eller innehållet på dessa webbplatser. 

Om du upptäcker något som kan påverka informationssäkerheten i våra tjänster eller om du har utvecklingsidéer, kontakta oss på adressen tietoturva@espoo.fi(extern länk). Tack för ditt samarbete! 

Användning av kakor på webbplatsen www.espoo.fi/sv 

På vår webbplats används kakor (cookies). Med hjälp av kakor samlar vi statistik över besökarna på webbplatsen och analyserar data. Vårt mål är att webbplatsen till kvalitet och innehåll ska vara så användarvänlig som möjligt. Data om webbplatsens besökare är anonymiserade och skickas inte till utomstående, tredje parter. 

Du kan också blockera kakor på de flesta webbläsarna: 

  • På Internet Explorer: Verktygsikonen > Internetalternativ > Sekretess > Avancerat 
  • På Chrome: Inställningar > Integritet och säkerhet > Cookies och annan webbplatsdata 

Om alla kakor blockeras, är det möjligt att webbplatsen inte fungerar som den ska. 

Kakan är en liten textfil som sänds till och sparas på användarens dator. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Det är bra att observera att kakor kan vara nödvändiga för att en del tjänster ska fungera ändamålsenligt. 

På webbplatsen används både kakor som är specifika för ett besök och kakor för uppföljning. De kakor som är specifika för ett besök sparas så länge din webbläsare är öppen och förstörs när webbläsaren stängs. Endast kakor för identifiering av nya besökare och återvändande besökare sparas. 

På vår webbplats använder vi ett program för webbanalys som tillhandahålls av en utomstående, tredje part. Programmet installerar en kaka för uppföljning på användarens dator. Verktyget för webbanalys, Google Analytics, samlar inte in personuppgifter och till exempel IP-adressen anonymiseras(extern länk) i enlighet med Googles praxis. 

Med hjälp av kakor insamlas bland annat följande data: 

  • klockslag 
  • sidor som användaren besökt 
  • typ av webbläsare 
  • webbadress via vilken användaren kommit till Esbo stads webbplats 
  • server via vilken användaren kommit till Esbo stads webbplats 
  • domännamn via vilket användaren har kommit till Esbo stads webbplats 

Rättigheter 

Rättigheterna till materialet på webbplatsen www.esbo.fi(extern länk) hör till Esbo stad, om inget annat anges. Du kan fritt länka till webbplatsen, när länken öppnar hela webbplatsen. 

Pressmeddelanden, nyheter och annat offentligt material får publiceras fritt. Det är bra att nämna källan i samband med publikationen. 

Esbo stads webbplats har länkar också till andra webbplatser. Esbo stad ansvarar inte för innehållet i och tillgången till utomstående tjänsteleverantörers tjänster, uppgifternas riktighet eller ägande- och upphovsrätter. 

Ansvarsfrågor 

Webbplatsen har som mål att erbjuda tillförlitlig och aktuell information om stadens verksamhet. Avsikten är att uppgifterna på webbplatsen är aktuella och korrekta. 

Esbo stad ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, kostnader eller olägenheter som orsakas av stadens webbplats (t.ex. felaktiga uppgifter) eller av tekniska problem på webbplatsen.