Saariston luontokohteet

Pentalan Diksandin hiekkaranta on Espoon saariston hienoin luonnontilainen hiekkaranta, Rövarenilla puolestaan näkee useita upeita geologisesti arvokkaita kohteita. Hienoja luontokohteita on myös muun muassa Gåsgrundilla ja Stora Herröllä, joihin on kesäisin saaristoveneyhteys.

Espoon luontokohteiden esittelyt perustuvat Kotinurkilta kallioille – Espoon luontokohteet -kirjan (2021) sisältöihin. Kirjasta löydät muun muassa kohteiden tarkemmat sijainnit.

Pentala

Pentalan saari sijaitsee Suvisaariston lounaispuolella lähellä Kirkkonummen rajaa. 130 hehtaarin kokoinen saari on Espoon suurimpia saaria, jonka erikoisuutena on Espoon eteläisin järvi pienine saarineen. Rannoilla on runsaasti loma-asuntoja, mutta sisäosat ovat pääosin luonnonsuojelualuetta. Vähäiset polut kulkevat koillisesta etelään. Saaren koillisrannalla sijaitseva Espoon kaupunginmuseon Saaristomuseo Pentala muodostuu hyvin säilyneestä, valtakunnallisesti merkittävästä kalastaja- ja huvilamiljööstä. Museo avattiin vuonna 2018, jolloin myös yhteysalus aloitti liikennöinnin saareen. Kesäisin Pentalassa toimii ravintola.

Stora Herrö

Suvisaaristossa sijaitseva Stora Herrö on noin 44 hehtaarin laajuinen ulkoilusaari, jonka lounaisosa kuuluu Kirkkonummen kuntaan. Rannat ovat enimmäkseen kallioisia, mutta itäpuolelta löytyy myös matalia, hiekkaisia lahdelmia rantaniittyineen. Espooseen kuuluvan alueen lounaisosassa on luonnonsuojelualue. Rannoilla on runsaasti loma-asuntoja, mutta koillisniemi on kaikille avointa ulkoilualuetta. Ulkoilualueella on telttailumahdollisuus, keittokatos polttopuineen ja wc sekä vuokrasauna yhdistyksille ja yrityksille. Saaren koillishuipulla on näköalatorni, josta avautuvat hienot näkymät. Kesäisin saareen kulkee yhteysalus.

Rövaren

Rövaren on ulkoilualuetta, jonne kulkee kesäisin yhteysalus. Saaressa ei ole yleisessä käytössä olevia laitureita. Rantakallioissa on jonkin verran kiinnityslenkkejä veneitä varten.

Gåsgrund

Gåsgrund on ulkoilualuetta, ja sinne kulkee kesäisin yhteysalus. Saaren koillisrannalla on suojasatama, jossa on yleisessä käytössä olevia venepaikkoja.

Lehtisaaret

Isoon Lehtisaareen ei ole yhteysalusliikennettä eikä siellä ole yleisessä käytössä olevia laitureita.

Saaren sisäosissa on vanhaa metsää, jotka ovat sekä reheviä käenkaali-mustikkatyypin kankaita että karumpia kalliometsiä. Paikoin alaueella on myös suuria siirtolohkareita.

Espoonlahti