Naturens hus Villa Elfvik och dess närområden är trevliga utflyktsmål året om. Naturstigarna berättar om områdets natur och historia för besökare i alla åldrar.  

När du går längs Bredvikens strand ska du hålla dig på stigen. Samla inte växter och stör inte djuren. Det är förbjudet att göra upp eld på området och hundarna ska hållas kopplade.

Naturstigar

Läs före utflykten