Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik främjar planenligt och målinriktat en balanserad uppväxt, utveckling och inlärning för barnet. Verksamheten grundar sig på att barnets vårdnadshavare och personalen inom småbarnspedagogik tillsammans stöder barnets uppväxt, utveckling och inlärning.