Avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar

Esbo ordnar 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per vecka, fyra timmar per dag, för barn som fyller fem år. Rätten till avgiftsfri småbarnspedagogik börjar i augusti och ansökan ska lämnas in senast fyra månader före önskat startdatum. Om ditt barn redan deltar i småbarnspedagogik behöver du inte ansöka igen.

Bild: Elena Savina

Barnet har rätt till 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per vecka under det år som hen fyller fem år. Barnet har rätt att delta i den avgiftsfria småbarnspedagogiken det år då barnet fyller fem år. Avgiftsfri småbarnspedagogik erbjuds från början av augusti till slutet av juli året därpå. Den avgiftsfria småbarnspedagogiken ordnas på vardagar fyra timmar om dagen mellan kl. 8 och 13, men den exakta tiden varierar något mellan daghem.

Avgiftsfri småbarnspedagogik kan ges på kommunala daghem, servicesedelsdaghem eller köpavtalsdaghem. Vissa privata daghem och familjedagvårdare erbjuder också avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

Ansökan om avgiftsfri småbarnspedagogik

Du kan ansöka om en plats för ditt barn i avgiftsfri småbarnspedagogik som börjar hösten 2023 om ditt barn är fött år 2018.

Fyll i den elektroniska ansökan på www.esbosmabarnspedagogik.fi senast fyra månader före önskat startdatum. Logga in på det övre högra hörnet av sidan. Webbplatsen kräver stark autentisering, t.ex. nätbankskoder. Om du inte har nätbankskoder kan du fylla i ansökan på papper. Skicka in din ansökan till småbarnspedagogikens servicehandledning. Ansökan kan laddas ner här.

Om barnet redan deltar i småbarnspedagogik eller om du redan har ansökt om en plats för hösten behöver du inte göra en ny ansökan. Avgiften för småbarnspedagogik tar hänsyn till andelen för den avgiftsfria småbarnspedagogiken.

I handläggningen av ansökningarna följer vi handläggningstiderna i enlighet med lagen om småbarnspedagogik.

Hemvårdsstöd och avgiftsfri småbarnspedagogik

Avgiftsfri småbarnspedagogik påverkar familjens hemvårdsstöd. Om ditt barn deltar i avgiftsfri småbarnspedagogik kan din familj inte få Esbotillägget eller syskonförhöjningen till hemvårdsstödet.

Om barnet är på ett privat daghem

Vissa privata daghem och familjedagvårdare erbjuder också 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik. För detta ändamål har Esbo ett kommuntillägg för femåringar, med vars hjälp privata serviceproducenter kan ge familjerna rabatt på avgiften för småbarnspedagogiken.

Du kan fråga om detta av ett daghem eller en familjedagvårdare som bedriver verksamhet med privatvårdsstödet. Om det inte erbjuds avgiftsfri småbarnspedagogik kan du ansöka om en plats för ditt barn någon annanstans.

Privata daghem och familjedagvårdare som är verksamma i andra kommuner kan också erbjuda avgiftsfri småbarnspedagogik till femåriga barn i Esbo. Esbo får dock inte information om dessa barn och verksamhetsställen direkt från FPA. Serviceproducenten måste därför kontakta småbarnspedagogikens servicehandledning separat (dagis@esbo.fi).

Mer information

Vid behov kan du fråga mer om avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar från småbarnspedagogikens servicehandledning eller chefen för enheten för småbarnspedagogik där ditt barn är inskrivet. 

Svenskspråkiga småbarnspedagogikens servicehandledning

+358 9 81627600Postadress PB 3125 02070 Esbo stad

Servicehandledning
Måndag kl. 9–11 och 12–14
Tisdag kl. 13–16
Onsdagar kl. 9–11 och 12–14
Fredag kl. 9–12

Servicehandledningen ger råd och hjälper familjer att ansöka om plats i småbarnspedagogiken samt om stöd för vård av barn.

Finskspråkiga småbarnspedagogikens servicehandledning

+358 9 81631000Postadress PB 3125 02070 Esbo stad

Servicehandledning
Måndag kl. 9–13
Tisdag kl. 9–13
Onsdag kl. 9–13
Torsdag kl. 13–16
Fredag kl. 9–13

Servicehandledningen ger råd och hjälper familjer att ansöka om plats i småbarnspedagogiken samt om stöd för vård av barn.