Svenska bildningstjänster samlingssida för läroplaner och blanketter

Här finns blanketter och läroplaner samlade som rör den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Läroplaner

Här finns planen för småbarnpedagogik och läroplanerna att ladda ner.

Blanketter och informationsblad

Här finns våra blanketter  och informationsblad på svenska som rör småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande undervisning.  

Försäkringar

Här nedanför hittar du olycksfallsförsäkringen för barn i skola och dagvård.