Stöd för hemvård av barn

Du kan vårda ditt barn hemma och få olika stöd för vården, såsom stöd för hemvård, stöd för flerlingsfamiljer, Esbotillägg för adoptivbarn och flexibel vårdpenning. Din familj kan också få stöd för privat vård om ni anställer en vårdare i hemmet.

Om du vårdar ditt barn hemma på heltid eller deltid, kan du få olika stöd för vård av barnet. Olika stödformer är till exempel hemvårdsstöd, stöd för flerlingsfamiljer, Esbotillägg för adoptivbarn samt flexibel vårdpenning för vård på deltid. Om barnet vårdas av till exempel en vårdare som anställts i hemmet, kan familjen få stöd för privat vård för arrangemanget.

Största delen av stöden söks hos Folkpensionsanstalten (FPA). Kontrollera alltid närmare villkor för och anvisningar om dessa stöd på FPA:s webbplats.

Vårdar du ditt barn hemma? Läs också våra experters tips för dig som vårdar ditt barn hemma.