Svenska bildningstjänsters kontaktuppgifter

Kundtjänsten 

Svenska bildningstjänsters kundtjänst betjänar per e-post svebi@esbo.fi. Du kan även lämna ringbud per e-post så ringer vi upp dig.

I frågor som rör en specifik skolas verksamhet kan du vända dig till skolans rektor eller elevens egen lärare.

Förvaltningen för Svenska bildningstjänster

Vi betjänar per telefon och e-post vardagar mellan 8–15:45.  

Förvaltningens besöksadress: Karaporten 1, 02610 Esbo.
Postadress: Svenska bildningstjänster, PB 32, 02070 ESBO STAD

Barbro Högström

Direktör för Svenska bildningstjänster050 351 1497

Mia Westerlund

förvaltningschef 043 826 8869

Ida Stolt-Haglund

utvecklingschef040 630 1938

Utvärdering, forskningslov, integration och internationella ärenden

Lucia Bigos

Sakkunnig inom förvaltning050 321 6919

Elisa Stark

pedagogisk sakkunnig (IKT) (tjänstledig)040 571 3238

Marika Lostedt

specialplanerare (tjänstledig)046 877 3203

Lena Hinkkanen

kommunikationsspecialist040 636 9475

Sanja Honkanen Skoog

specialsakkunnig (tjänstledig)040 507 2156

Johanna Östling

specialsakkunnig040 6369 773

Anna Nordberg

planerare 040 650 7598

Elevantagning i årskurs 1–9 (allmän undervisning), abonnerad skjuts och undervisning i eget modersmål

Kasper Wendell

planerare043 826 5190

eftermiddagsverksamet, utvärderingar

Larisza Öhman

sekreterare inom småbarnspedagogik040 505 6768

Helena Wennström-Suoknuuti

servicehandledare inom småbarnspedagogik09 816 27600

Ann-Marie Walsh

specialplanerare040 636 5552

Maria Forsius

Planerare (tjänstledig)040 639 3433

Hannah Thulé

pedagogisk sakkunnig (IKT)040 639 4794

Småbarnspedagogikens servicehandledning

Frågor kring småbarnspedagogik och förskola riktas till numret 09 816 27600 måndagar kl. 9-11 och 12-14, tisdagar kl. 13-16, onsdagar kl. 9-11 och 12-14 samt fredagar kl. 9-12. Du når oss även per e-post, dagis@esbo.fi, och du kan lämna ringbud per e-post så ringer vi upp dig.

I frågor som rör ett specifikt daghem kan du vända dig till daghemmets ledare.

Småbarnspedagogikens servicehandledning

09 816 27600Postadress PB 3125 02070 Esbo stad

Servicehandledning
Måndag kl. 9–11 och 12–14
Tisdag kl. 13–16
Onsdagar kl. 9–11 och 12–14
Fredag kl. 9–12

Servicehandledningen ger råd och hjälper familjer att ansöka om plats i småbarnspedagogiken samt om stöd för vård av barn.