Frågor som gäller inomhusluften i stadens lokaler

Många faktorer påverkar inomhusluften i byggnader. Inomhusklimatet i byggnader är en komplicerad helhet bestående temperatur och luftkvalitet. Luftkvaliteten påverkas väsentligt av ventilationen och källor för orenheter.

Elisa Vene

InneluftsexpertTeknikvägen 15, Esbo.

Marja Tuomela

InneluftsexpertTeknikvägen 15, Esbo.

Tiina Lumme

InneluftsexpertTeknikvägen 15, Esbo.