Skiftvård erbjuds endast enligt behov då föräldern studerar eller arbetar på heltid och barnet behöver regelbunden skiftvård efter kl. 18.00, på natten eller under veckoslutet. Hobbyverksamhet eller att leda den berättigar inte till skiftvård, om det inte är förälderns huvudsakliga arbete. Den subjektiva rätten omfattar inte skiftvård. Beslutet om skiftvård fattas när föräldrarna har lämnat ett intyg av arbetsgivaren om behovet av skiftvård. När behovet av skiftvård upphört ordnas en plats för barnet någon annanstans än i en skiftvårdsgrupp eller i ett skiftvårdsdaghem. I serviceavtalet skrivs in ett omnämnande om den föregående principen. Om vårdbehovet är plötsligt kan man med två veckors organiseringstid anvisa en plats för barnet i en annan småbarnspedagogikplats och man försöker ordna skiftvården så snart som möjligt.