Vuorohoitoa tarjotaan ainoastaan vanhemman päätoimisesta opiskelusta tai työstä johtuvan säännöllisen vuorohoidon tarpeen mukaan klo 18.00 jälkeen, yöllä ja viikonloppuna. Harrastustoiminta tai sen vetäminen ei oikeuta vuorohoitoon, mikäli se ei ole vanhemman päätoiminen työ.Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Päätös vuorohoitoon tehdään, kun vanhemmat ovat toimittaneet työnantajan todistuksen vuorohoidon tarpeesta. Vuorohoidon tarpeen päätyttyä lapselle järjestetään paikka muualta kuin vuorohoitoryhmästä tai vuorohoitopäiväkodista. Palvelusopimukseen kirjataan maininta edellisestä periaatteesta. Mikäli hoidon tarve on äkillinen, voidaan kahden viikon järjestelyajalla vuorohoitopaikan puuttuessa lapselle osoittaa paikka muusta varhaiskasvatuspaikasta ja vuorohoito pyritään järjestämään mahdollisimman pian.