Suomenojan päiväkoti

Päiväkoti on vuorohoitopäiväkoti, joka tarjoaa 1-6 vuotiaille turvallista varhaiskasvatusta ympäri vuorokauden. Päiväkoti on tarkoitettu pääsääntöisesti niille lapsille, jotka tarvitsevat yöhoitoa. Suomenojan päiväkoti sijaitsee Suomenojan liikenneympyrän läheisyydessä, Finnoon koulun vieressä. Päiväkodin toiminnassa painotamme vuorovaikutustaitoja ja pysyviä ihmissuhteita kodinomaisessa kasvuympäristössä. Lähtökohtana on se, että kohtaamme ja hyväksymme lapset sellaisina kuin he ovat. Harjoittelemme kaverisuhteita, tunnetaitoja, omatoimisuutta ja sitä, että lapsi oppii tekemään itsenäisiä ratkaisuja. Aikuinen huomaa lapsen pienetkin onnistumiset. Nämä kaikki tukevat lapsen itsetuntoa. Suomenojan päiväkodissa otetaan huomioon lapsuus, lapsilähtöisyys ja lapsen mielenkiinnon kohde kaikessa toiminnassa. Huomioimme lasten ideoita ja oivalluksia toimintaa suunniteltaessa. Rohkaisemme tutkimaan, kokeilemaan ja oivaltamaan asioita. Annamme tilaa erehdyksille. Yhdessä lasten, huoltajien ja varhaiskasvattajien kanssa muodostamme yhteisön, jonka tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Tuttujen aikuisten saatavuus ja läsnäolo antavat hyvät mahdollisuudet pienen kulkijan kokea päiväkotimme kodiksi, johon on mukava ja turvallista tulla ja jossa vallitsee kodinomainen kasvuympäristö. Henkilökunnalla on herkkyys kohdata lapsi eri tunnetiloissa kaikkina vuorokauden aikoina. Kasvattajien kiireetön asenne toimii mallina lapsille ja aikuisille. Toimintamme tähtää vasun mukaiseen laaja-alaiseen osaamiseen, projektityöskentelyn keinoin.

Yhteystiedot

Suomenojan päiväkotiSuomalaistentie 2-4,02270 Espoo+358 40 639 3034

Postiosoite:PL 27305, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Minna Honkaniemi +358 40 639 3034 minna.honkaniemi@espoo.fi

Lapsiryhmät: Ketunpojat puh. +358405513240 Napaketut puh. +358405508782 Hukat puh. +358405507839 Sudet (esiopetus) puh. +358406393015

Repolaiset (ilta-, yö- sekä viikonloppuhoito) +358 46 877 1533

Linkit

Suomenojan päiväkodin kotisivu

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)