Behöver du hjälp med webbtjänster och elektronisk ärendehantering? I Esbo får du digitalt stöd av flera olika aktörer, såsom servicepunkter, bibliotek och olika organisationer samt arbetarinstitutet Omnia. Även flera frivilligorganisationer och kamrathandledare ger digitalt stöd. Dessutom hjälper varje myndighet dig att använda deras egna webbtjänster. Vad innebär digitalt stöd? Med digitalt stöd avses den hjälp och det stöd som du kan få för att använda olika mobila enheter och elektroniska tjänster oberoende och säkert. Den som ger stöd kan inte sköta ärenden för dig eller behandla till exempel dina bankkoder eller andra koder som krävs för att använda tjänsterna.

Digitalt stöd finns att få på många platser

BOKA TID för personlig handledning som ordnas antingen på distans, per telefon eller på Esbo-info

DISTANSSTÖD / Telefon, chatt och videochatt

NÄRSTÖD / Servicepunkterna i Kalajärvi, Alberga och Mattby

NÄRSTÖD och MOBIL TJÄNST/ Esbo-info i Esboviken och i Mellersta Esbo. I Hagalund endast som mobil tjänst.

Digitalt stöd - evenemang

14.11.2022 klo 08.00 – 5.12.2022 klo 11.00Kivenkolo
 • Boende
 • Välfärd
 • Undervisning
 • Deltagande och påverkan
 • Esboviken
17.11.2022 klo 10.00 – 13.12.2022 klo 13.00Hagalunds servicecentral
 • Boende
 • Välfärd
 • Undervisning
 • Deltagande och påverkan
 • Hagalund
1.12.2022 klo 10.00 – 12.00Esbo
 • Boende
 • Välfärd
 • Undervisning
 • Deltagande och påverkan
 • Hagalund

Esbos nätverk för digitalt stöd

Nätverket är avsett för alla aktörer inom digitalt stöd och nya medlemmar är välkomna! 

Till nätverket hör aktörer vid Esbo stad, föreningar och frivilliga. På så sätt kan vi erbjuda digitalt stöd för olika behov. Inom nätverket för digitalt stöd utvecklar vi det digitala stöder och delar information om bland annat evenemang som gäller digitalt stöd. 

Esbos nätverk för digitalt stöd är samtidigt en del av det nationella nätverket för digitalt stöd, som koordineras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och vars medlemmar är aktörer och experter från olika håll i Finland. Nätverket har möten några gånger per år. På dem kan aktörer nätverka och berätta om sin verksamhet och sina evenemang.  Nätverkets teman varierar från år till år. Temat för år 2022 är utvecklingen av verksamhetsmodellen för digitalt stöd.

Blev du intresserad? 

Om du vill ansluta dig till Esbos nätverk för digitalt stöd, skicka e-post till elsa-maria.aaltonen@esbo.fi(extern länk) 

Läs mera om det nationella nätverket på dvv.fi/sv/natverket-for-digitalt-stod(extern länk).

Kontaktuppgifter och tjänster