Behöver du hjälp med webbtjänster och elektronisk ärendehantering? I Esbo får du digitalt stöd av flera olika aktörer, såsom servicepunkter, bibliotek och olika organisationer samt arbetarinstitutet Omnia. Även flera frivilligorganisationer och kamrathandledare ger digitalt stöd. Dessutom hjälper varje myndighet dig att använda deras egna webbtjänster. Vad innebär digitalt stöd? Med digitalt stöd avses den hjälp och det stöd som du kan få för att använda olika mobila enheter och elektroniska tjänster. Tjänsterna för digitalt stöd tillhör alla kommuninvånare. Vi utvecklar ständigt våra tjänster så att alla har tillgång till dem. Digitalt stöd kan bestå av - närstöd, till exempel vid servicepunkter eller i hemmet, som ges antingen av en anställd eller en kamrathandledare - distansstöd, till exempel via chatt, telefon eller videokontakt - utbildning, såsom online-utbildningar, medborgarinstitutens kurser och videor. Den som ger stöd kan inte sköta ärenden för dig eller behandla till exempel dina bankkoder eller andra koder som krävs för att använda tjänsterna.