Behöver du hjälp med webbtjänster och elektronisk ärendehantering? I Esbo får du digitalt stöd av flera olika aktörer, såsom Esbo-infos, bibliotek och olika organisationer samt arbetarinstitutet Omnia. Även flera frivilligorganisationer och kamrathandledare ger digitalt stöd. Dessutom hjälper varje myndighet dig att använda deras egna webbtjänster. Vad innebär digitalt stöd? Med digitalt stöd avses den hjälp och det stöd som du kan få för att använda olika mobila enheter och elektroniska tjänster oberoende och säkert. Den som ger stöd kan inte sköta ärenden för dig eller behandla till exempel dina bankkoder eller andra koder som krävs för att använda tjänsterna.

Personen som ger dig stöd får inte uträtta ärenden åt dig eller hantera till exempel bankkoder eller andra koder. 

BOKA TID för personlig handledning(extern länk)

Du kan också kontakta oss genom chatt, videochatt eller telefon.

Kontaktuppgifter och tjänster