Familjedagvårdaren är en kommunalanställd som vårdar barn i sitt eget hem. Barngruppens storlek är fyra barn under skolåldern. Dessutom kan det i gruppen på deltid placeras ett barn i förskoleålder eller ett barn som deltar i grundläggande utbildning. Vårdtiden avtalas per barn enligt föräldrarnas arbetstid, studier eller andra behov. Familjedagvårdarens arbetstid är huvudsakligen 8-9 timmar per dag och i genomsnitt 40 timmar per vecka. När vårdaren är borta ordnas ersättande vård för barnet. Den ersättande vården sker huvudsakligen i ett hem för ersättande vård, i gruppfamiljedagvård eller i ett daghem.