Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen är obligatorisk för alla barn året innan läroplikten börjar. Undervisningen är avgiftsfri och följer läroplanen för förskoleundervisningen. I förskolan ges barnet förutsättningar att växa, utvecklas och lära. Målet med undervisningen är att stärka barnets självförtroende och ge barnet positiva inlärningsupplevelser och mångsidiga möjligheter till att umgås med jämnåriga.