Förskoleundervisning

Alla barn ska delta i avgiftsfri förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. I förskolan ges barnet förutsättningar att växa, utvecklas och lära. Förskolan ska ge barnet positiva inlärningsupplevelser, möjligheter till mångsidigt umgänge med jämnåriga och förstärka självförtroendet.