Pedagogiskt material och verktyg

På denna sida finns information om pedagogiskt material och verktyg skapade av personal vid Svenska bildningstjänster.

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Plattform LäGe - en lärande gemenskap

Läge är en plattform där personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning kan utbyta kunskap och kompetens, dela med sig av erfarenheter och idéer samt inspirera varandra till nya metoder. Läge möjliggör en lärande gemenskap som sträcker sig över enhets- och kommungränserna.

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Plattform Läslust i Esbo

Plattform Läslust i Esbo är en plattform där personal inom förskoleundervisningen och grundskolan kan hitta pedagogisk stödmaterial, praktiska idéer och inspiration till läsverksamhet. Här kan man också läsa projekt Läslusts inspirationsbrev. På plattform Läslust i Esbo finns också länkar till externa sidor med läsfrämjande innehåll.

Läslust inspirationsbrev

Här finns våra inspirationsbrev om läsning, litteratur och kultur. Det föddes under Projekt Läslust som pågick under 2020-2022 men har nu fått en forttsättning. Brevet skickas ut två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren.  Brevet riktar sig till personalen i de svenska skolorna och förskolorna i Esbo och innehåller inspiration och tips om läsning, litteratur och kultur.

Här nedanför hittar du de senaste breven att ladda ner: