Pedagogiskt material och verktyg

På denna sida finns information om pedagogiskt material och verktyg skapade av personal vid Svenska bildningstjänster.

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Plattform LäGe - en lärande gemenskap

Läge är en plattform där personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning kan utbyta kunskap och kompetens, dela med sig av erfarenheter och idéer samt inspirera varandra till nya metoder. Läge möjliggör en lärande gemenskap som sträcker sig över enhets- och kommungränserna.

Förskoleundervisning och grundskolan

Plattform Läslust i Esbo

Plattform Läslust i Esbo är en plattform där personal inom förskoleundervisningen och grundskolan kan hitta pedagogisk stödmaterial, praktiska idéer och inspiration till läsverksamhet. Här kan man också läsa projekt Läslusts inspirationsbrev. På plattform Läslust i Esbo finns också länkar till externa sidor med läsfrämjande innehåll.