Esiopetus

Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa. Esiopetusvuoden aikana leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, taiteillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia. Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia. Esiopetusryhmässä harjoitellaan monipuolisesti vuorovaikutusta ja kaveritaitoja samanikäisten kanssa. Esiopetuksessa koetaan yhdessä oppimisen iloa!