Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun palveluita ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen. Tarjoamme ympäristökasvatuspalveluja Villa Elfvikin luontotalossa. Toimimme asiantuntijana myös vesistöjä koskevissa asioissa.

Ympäristöasioista Espoossa päättää ympäristö- ja rakennusvalvontalautakunta. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus on ympäristön- ja luonnonsuojelusta huolehtiva kunnallinen viranomainen Espoossa. Entinen ympäristökeskus on yhdistynyt 1.8.2021 ympäristö- ja rakennusvalvontakeskukseksi, johon kuuluvat ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan palvelut.

Yhteystiedot ja palvelut