Health&Greenspace — hyvinvointia kaupunkiluonnosta

Vihreämmät kaupungit, terveemmät yhteisöt

Espoo osallistui vuosina 2019–2022 Health&Greenspace-hankkeeseen, jonka tavoitteena oli tukea kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä kaupungin siniviherrakenteen avulla. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin sitä, kuinka kasvillisuus ja vesistöt voivat lieventää kaupunkiympäristön terveyshaittoja, kuten liikenteen melua, ilmansaasteita ja helteen vaikutuksia.

Health&Greenspace-hanke toteutettiin Euroopan Unionin URBACT-ohjelman osarahoituksella. URBACT-ohjelma perustuu kaupunkien välisiin verkostoihin, joissa kootaan ja levitetään kaupunkien kehittämisosaamista kokemustenvaihdon ja hyvien käytäntöjen siirtämisen avulla. Health&Greenspace-hankkeeseen osallistui yhteensä yhdeksän kaupunkia eri puolilta Eurooppaa. Lue lisää URBACT Health&Greenspace -hankkeen sivuilta(ulkoinen linkki) (englanniksi).

Espoossa hanketta hallinnoi Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen ympäristönsuojelun palvelualue.

Espoon siniviherrakenteen terveyshyötyjen edistämisen toimintasuunnitelma 2022–2030

Health&Greenspace-hankkeen päätuotoksena hankekaupungit laativat toimintasuunnitelman (eng. Integrated Action Plan), jonka avulla ohjataan työtä kaupunkiympäristön terveyshyötyjen edistämiseksi. Espoon siniviherrakenteen terveyshyötyjen edistämisen toimintasuunnitelma(ulkoinen linkki) kuvaa Espoon siniviherrakenteen nykytilaa ja kaupungin työtä siniviherrakenteen terveyshyötyjen turvaamiseksi. Lisäksi se esittelee toimenpiteitä, joiden avulla kaupunki tulee yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa turvaamaan nämä terveyshyödyt myös jatkossa. Espoon toimintasuunnitelma on laadittu tiiviissä poikkihallinnollisessa yhteistyössä kaupunkiorganisaation sisällä ja yhdessä espoolaisten asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

Terveysluontopolun suunnitteluohje

Health&Greenspace -hankkeen pilottiprojektina laadittiin Terveysluontopolun suunnitteluohje, joka kuvaa Olarin terveysluontopolun suunnittelua ja toteutusta. Terveysluontopolku toteutettiin Espoon Keskuspuiston Kokinmetsään vuonna 2019 yhteistyössä lähes 20 eri organisaation voimin. Terveysluontopolku toteutettiin Olari-seuran aloitteesta.

Terveysluontopolun suunnitteluohjeen avulla myös muut kaupungit ja asukasyhdistykset voivat toteuttaa terveysluontopolun hyödyntäen ulkoilureitin suunnittelussa osallistavan prosessin kautta aktiivisia asukkaita ja järjestöjä.

Health&Greenspace — Vihreämmät kaupungit, terveemmät yhteisöt

Lue lisää: https://urbact.eu/healthgreenspace(ulkoinen linkki)