Tietoa luonnosta ja ympäristöstä

Espoossa on suureksi kaupungiksi vielä poikkeuksellisen paljon monimuotoista ja arvokasta luontoa. Eteläisessä Espoossa maisemaa määrittelee Itämeri ja sen rannikko, Pohjois-Espoossa vallitsevat jylhät korpimetsät ja suot. Niityt kertovat Espoon pitkästä maataloushistoriasta.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen Espoossa

Espoo haluaa pitää huolta monimuotoisesta luonnosta ja arvokkaista vesistöistä samalla, kun kaupunki kasvaa. Myös sinä voit vaikuttaa!

Projektit

Luontoviisas Espoo -työssä selvitämme, miten voimme turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta yhä paremmin. Työn tuloksena syntyy tiekartta, joka sisältää Espoon tavoitteet ja toimintatavat luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Monivuotinen hanke edistää liito-oravan suojelua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hankkeessa vahvistetaan liito-oravien elinympäristöjä, jaetaan tietoa ja tutkitaan liito-oravan käyttäytymistä kaupunkiympäristössä.