Luontoviisas Espoo

Espoo haluaa pitää huolta luonnosta samalla, kun väestö kasvaa. Luonnosta huolehtiminen on kaupungin, yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden yhteinen tehtävä. ​

Luontoviisas Espoo -työssä selvitämme, miten voimme turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta yhä paremmin. Työn tuloksena syntyy tiekartta, joka sisältää Espoon tavoitteet ja toimintatavat luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Tällä sivulla voit seurata työn etenemistä. ​

Keskeisiä käsitteitä

Luonnon kokonaisheikentymättömyys on tila, jossa ihmistoiminta ei vähennä luonnon monimuotoisuutta tai ekosysteemipalveluja.

Luonnon monimuotoisuus merkitsee elinympäristöjen, eliölajien ja lajien perimän monipuolisuutta ja vaihtelevuutta.

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan aineellisia ja aineettomia hyötyjä, joita luonto tarjoaa ihmisille.