Meidän puisto

Meidän puisto -hankkeen tavoitteena on poistaa esteitä silloin, kun asukkaat haluavat vaikuttaa ympäristönsä hoitotasoon. Asukkaat voivat itse hoitaa ympäristöään korkeammalla laatuluokalla kuin mihin kaupungin resursseilla se on mahdollista.

Meidän puisto on Espoo tarinaan liittyvä, Osallistuva Espoo -hanke, jossa haimme yhdessä tekemiseen uutta toimintamallia. Syntyi Meidän puisto -malli.  Siinä yhdistyi kuntalaisten toive laadukkaammasta lähiympäristöstä ja mahdollisuudesta päästä itse osallistumaan sen hoitoon ilman, että kaupungille tulee merkittäviä lisäkustannuksia.  Meidän puisto -hoitolupia on tähän mennessä myönnetty yli sata ympäri Espoota. Hoitoalueen tunnistat Meidän puisto -kyltistä.

Mitä saa tehdä?

Voit esimerkiksi leikata nurmikkoa, raivata pientä vesaikkoa, poistaa haitallisia vieraslajeja tai niittää kaislikkoa kotisi läheltä. Puiden raivaaminen Meidän puisto -toiminnassa on rajattu niihin risukoihin, jotka katkeavat raivaussaksilla.  Lupaa ei saa piha-alueen laajentamiseen kaupungin puistoon. Luvan istutuksiin saa vain poikkeustapauksessa. Rakenteita hoitoalueelle ei sallita

Lupa hoitotoimenpiteisiin

Ilman lupaa kaupungin maalla ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä. Lupa annetaan aina kirjallisena ja siihen liitetään ehdot ja kartta hoidettavasta alueesta. Luvassa määritetään vastuuhenkilöt ja luvanhaltijan tulee kunnioittaa alueen luontoarvoja. Tärkeimpänä periaatteena on, että  hoitoalueet ovat kaikkien kuntalaisten normaalissa virkistys- ja ulkoilukäytössä.

Hoitotoimenpiteet pohjautuvat kaupungin suunnitelmaan(ulkoinen linkki) alueen käytöstä. Kaupungin tavoite toiminnassa on, että samoilla kustannuksilla saadaan enemmän aikaan.

Miten pääsen mukaan?

Jos haluat kunnostaa lähialuettasi, voit ehdottaa sitä sähköisessä asiointipalvelussa(ulkoinen linkki), valitse Yleisten alueiden luvat. Kaikki hakemukset käsitellään lupapalvelun kautta. Lisätietoja toimintamallista saat sähköpostilla (meidanpuisto@espoo.fi). 

Kerro, mitä haluat tehdä ja liitä mukaan kuvia alueesta sekä merkitse karttaan hoidettavan alueen rajat. Yhdessä voimme sopia alueen siivouksen ja kunnostuksen periaatteista.