Liito-orava-LIFE-hanke

Espoon kaupunki on mukana Euroopan Unionin rahoittamassa Liito-orava-LIFE-hankkeessa (2018–2025). Hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut ja hankkeessa on mukana yhteensä 16 kumppania Suomesta ja Virosta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa liito-oravan suojelutasoa. Hankkeessa vahvistetaan liito-oravien elinympäristöjä, kehitetään toimintamalleja ja lisätään yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Espoo toimii LIFE-hankkeessa maankäytön ja liito-oravan suojelun yhteensovittamisen asiantuntijana. Espoolla on vahvaa osaamista liito-oravan huomioimisesta maankäytön suunnittelussa. Jaamme hankkeessa hyviä käytäntöjä muille toimijoille. Tältä sivulta löydät lisää tietoa siitä, mitä kaikkea Espoo tekee Liito-orava-LIFE-hankkeessa. 

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.