Esbo stad deltar i det EU-finansierade projektet Flygekorre-LIFE (2018–2025). Projektet samordnas av Forststyrelsens naturtjänster och där medverkar sammanlagt 16 partner från Finland och Estland.

Syftet med projektet är att förbättra skyddsnivån för flygekorren. I projektet stärks flygekorrens livsmiljöer, utvecklas verksamhetsmodeller och ökas samarbetet mellan olika aktörer.

Esbo fungerar som expert på samordning av markanvändningen och skyddet av flygekorren i projektet. Esbo har starkt kunnande i beaktande av flygekorren vid planeringen av markanvändningen. I projektet delar vi goda praxis med andra aktörer. På denna sida hittar du mer information om allt som Esbo gör i projektet Flygekorre-LIFE.

Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens LIFE-program. Innehållet återspeglar upphovsmännens åsikter och varken Europeiska kommissionen eller CINEA ansvarar för användningen av informationen i materialet.