Skötsel av skogar

Skogsområdena klassificeras enligt trädbeståndets åldersstruktur i plantbestånd samt unga, medelålders och äldre skogar. I Esbo finns det relativt sett fler äldre skogar än unga skogar eller plantbestånd. Avverkning som ska förnya skogarna görs för att det ska finnas äldre skogar också i framtiden.