Roskaaja on velvollinen siivoamaan roskat ja roskaantuneen alueen. Jos roskaajaa ei saada selville, toissijainen siivousvastuu on roskaantuneen alueen haltijalla tai maanomistajalla.  

Roskaantumisesta ilmoittaminen suoraan oikealle vastuutaholle nopeuttaa asian käsittelyä. Yritä ensin selvittää kenen vastuulla alueen siisteys ja kunnossapito on. 

Mihin voit ilmoittaa roskaantumisesta?

Ongelma Ongelmasta ilmoitetaan  
Välitöntä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat jätteet tai kemikaalit, kuten avonaiset tai maahan vuotavat kemikaaliastiat Pelastuslaitokselle numeroon 112 
Ympäristöön hylätyt suljetut kemikaaliastiat, jotka eivät aiheuta välitöntä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Palautepalvelulla ympäristön- ja luonnonsuojeluun 
Rinki-ekopisteiden roskaantuminen tai ekopisteille tuodut jätteet. Rinki Oy:n asiakaspalveluun 
Taloyhtiöiden jätepisteiden roskaantuminen ja keräysastioiden ylitäyttyminen. Isännöitsijälle tai kiinteistöhuoltoon 
Usein toistuva taloyhtiöiden jätepisteiden roskaantuminen ja keräysastioiden ylitäyttyminen. Palautepalvelulla ympäristön- ja luonnonsuojeluun 
Rakennettujen pihapiirien roskaantuminen ja epäsiisteys. Palautepalvelulla rakennusvalvontaan 
Epäsiisti ulkovarastointi Palautepalvelulla rakennusvalvontaan 
Työmaista johtuva roskaantuminenPalautepalvelulla rakennusvalvontaan
Rakentamattomille yksityisille kiinteistöille hylätyt jätteet. Palautepalvelulla ympäristön- ja luonnonsuojeluun 
Viher-, puisto- ja metsäalueiden roskaantuminen kaupungin omistamilla alueilla (1). Palautepalvelulla puistojen ja viheralueiden kunnossapitoon 
Katujen ja teiden roskaantuminen tai jätteiden hylkääminen kaupungin omistamilla alueilla. Palautepalvelulla katujen ja teiden kunnossapitoon 
Teiden ja väylien roskaantuminen tai jätteiden hylkääminen valtion omistamilla alueilla (2). Liikenteen asiakaspalveluun 
Satamien ja satamien jätepisteiden roskaantuminen Sataman pitäjälle tai sataman kunnossapitäjälle 
Pitkäkestoinen sataman roskaantuminen tai sataman usein toistuva jätepisteiden roskaantuminen ja ylitäyttyminen. Palautepalvelulla ympäristön- ja luonnonsuojeluun 
Juna-asemien ja rata-alueiden roskaantuminen Liikenteen asiakaspalveluun 
Linja-autopysäkkien roskaantuminen kaupungin omistamien katujen ja teiden varrella. Palautepalvelulla katujen ja teiden kunnossapitoon 
Linja-autopysäkkien roskaantuminen valtion omistamien teiden ja väylien varrella (2). Liikenteen asiakaspalveluun 
(1) Espoon kaupungin maa-omistukset voit tarkistaa Espoon karttapalvelusta karttalehdeltä karttoja > Kaupungin maanomistus
(2) Valtion omistamat väylät voit tarkistaa Väyläviraston tiekartasta