Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräyksillä ehkäistään ympäristön pilaantumista. Ne ovat valtuuston hyväksymiä määräyksiä ja täydentävät olemassa olevaa ympäristölainsäädäntöä Espoossa. Yleisimmin käytetyt määräykset koskevat muun muassa melua aiheuttavaa toimintaa, jätteiden käsittelyä, pölyntorjuntaa ja jätevesien käsittelyä.

Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella. Niitä on jokaisen kaupungin alueella toimivan noudatettava asuinpaikasta riippumatta. Määräysten toteutumista valvoo ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus (linkki), jolle pitää ilmoittaa tietyistä ympäristön pilaantumista aiheuttavista toiminnoista. 

Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.3.2005. Valtuusto on 24.4.2017  hyväksynyt päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset, jotka ovat tulleet voimaan 1.6.2017.  

Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset