Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Ympäristönsuojelussa toimimme asiantuntijana ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista, luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjä koskevissa asioissa. Ehkäisemme ympäristön pilaantumista ja tarjoamme Villa Elfvikin luontotalon ympäristökasvatuspalveluja. Olemme osa ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontakeskusta. Aiempi ympäristökeskus on 1.8.2021 alkaen yhdistynyt ympäristö- ja rakennusvalvontakeskukseen.

Ympäristönsuojelun johto

Tarja Söderman

ympäristöjohtaja050 330 9767Ympäristönsuojelu

Maria Myllynen

ympäristövalvontapäällikkö040 6394 954Ympäristönsuojelu

Mira Soini

ympäristötietopäällikkö040 503 6220Ympäristönsuojelu

Riitta Pulkkinen

luontotalon johtaja043 826 5217Villa Elfvikin luontotalo