Till miljövårds tjänster hör bland annat att förebygga miljöföroreningar, förstärka fungerande ekosystemtjänster och begränsning och anpassning av klimatförändringen.

Verksamhetsställe