Till miljövårdens tjänster hör stävjande och anpassning till klimatförändringen, stärkande av naturens mångfald och förebyggande av förorening av miljön. Vi erbjuder miljöpedagogiktjänster i Naturens hus Villa Elfvik. Vi fungerar också som expert i frågor som gäller vattendrag.

I Esbo är det miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om miljöfrågor. Miljö- och byggnadstillsynscentralen är den kommunala miljö- och naturvårdsmyndigheten i Esbo. Före detta miljöcentralen slogs 1.8.2021 samman till miljö- och byggnadstillsynscentralen som omfattar miljövård, miljö- och hälsoskydd och byggnadstillsyn.

Kontaktuppgifter och tjänster