Stadsmiljösektorns kundtjänst

Kundtjänsten betjänar i följande ärenden: planering av gator och grönområden, byggande och underhåll samt parkeringsövervakning, stadsplanering, tillstånd, stadsmätning, tomtindelning, leverans och karttjänster, byggande, tillstånd, byggnadstillsyn och underjordiska ledningar. Vi tjänar i feedback-systemet och per telefon.

Kontaktuppgifter

Stadsmiljösektorns kundtjänstTeknikvägen 15,02150 Esbo+358 9 8162 5000

Postadress:PB 41, 02070 ESBO STAD

Öppettider

Kundtjänst måndag-fredag kl. 8.00-15.30

Telefontjänst måndag-fredag kl. 10.00-15.30, tfn +358 9 8162 5000

Länkar

Ge Feedback(extern länk)

Parkeringsövervakningens kundtjänst(extern länk)

Esbos elektroniska service för byggande och markanvändning(extern länk)

Information

Stadsmiljösektorns kundtjänst är stängd på helgetorsdag 26.5.2022

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)