Stadsmiljösektorns kundtjänst

Kundtjänsten betjänar i följande ärenden: planering av gator och grönområden, byggande och underhåll samt parkeringsövervakning, stadsplanering, tillstånd, stadsmätning, tomtindelning, leverans och karttjänster, byggande, tillstånd, byggnadstillsyn och underjordiska ledningar.

Kontaktuppgifter

Stadsmiljösektorns kundtjänstTeknikvägen 15,02150 Esbo+358 9 8162 5000

Postadress:PB 41, 02070 ESBO STAD

Öppettider

Kundtjänst måndag-fredag kl. 8.00-15.30

Telefonbetjäningen har olika öppettider inom olika sektorer. Telefontjänst måndag-fredag kl. 10-15.30 tfn 09 8162 5100

Länkar

Parkeringsövervakningens kundtjänst och omprövningsbegäran(extern länk)

Esbos elektroniska service för byggande och markanvändning(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)