Geografisk information

Bland Esbo stads kart- och geodatamaterial finns de egentliga geografiska datamängderna, kartor baserade på geodatan och register för olika ändamål. Geodata enheten ger hjälp i ärenden som berör geografisk information. Kontaktuppgifter finns på stadens webbplats och i det nationella platsdataregistret E-post: karttatilaus@espoo.fi

Kontaktuppgifter och tjänster